VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Leerlingenraad

De stem van je kind telt!

Icon leerlingenraad

Na enige afwezigheid zijn we in februari 2023 terug gestart met een leerlingenraad.

Waarom een leerlingenraad?
• Bijdragen aan de positieve sfeer op school.
• Spelenderwijs kennismaken met democratische beginselen.
• Een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
• De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
• De betrokkenheid en het welbevinden van de kinderen verhogen.

Wat doet een leerlingenraad?
• Maandelijks vergaderen.
• Ideeën verzamelen / bespreken uit de eigen klas.
• Problemen bespreekbaar maken.
• Meehelpen bij feesten of projecten.
• MOS (milieuzorg op school) ondersteunen.
• Aanspreekpunt zijn voor klasgenoten.

Hoe wordt de leerlingenraad samengesteld?
• Begin oktober mogen kandidaten uit de derde graad gedurende 1 week campagne voeren op school en in de klassen.
• Leerlingen vanaf het derde leerjaar kiezen na de campagneweek twee vertegenwoordigers per klas.
• De verkozen leerlingen zetelen vanaf dan in de leerlingenraad gedurende één schooljaar.

Leerlingenraad

Gerealiseerde activiteiten van de leerlingenraad: