VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Aanvraag extra toelagen

Papieren 'aanvraag extra toelagen'

Beste ouders,

Kinderen die kleuteronderwijs, lager volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen.
Krijgt een kind al een Groeipakket?
Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het er recht op heeft. Er is geen aanvraag nodig.
We betalen de schooltoeslag tussen september en december.
Dat gebeurt één keer per schooljaar.
Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.
Alle informatie staat ook verzameld op www.schooltoeslagen.be

- Info schooltoeslag
Aanvraagformulier studietoelage
- Reglement studietoelage

schooltoeslag