VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Resultaten bevraging ouders/leerlingen

RESULTATEN 'OUDERBEVRAGING'

Net zoals de voorbije jaren kregen onze ouders de kans om een tevredenheidsenquête in te vullen. Hiermee willen wij de stem van de ouders laten spreken:
‘Hoe tevreden zijn jullie over onze school?’

Deze enquête was volledig vrijblijvend en anoniem.
55 ouders hebben deze ingevuld. Dank je wel daarvoor!

Als school willen wij zo transparant mogelijk zijn. Op deze manier geven we een eerlijk en correct beeld weer van de mening van de ouders. De verwerking en de resultaten van de enquête willen we graag met jullie delen. In bijlage kan je de resultaten per vraag terugvinden voor de bevraging van schooljaar 2022-2023 in % .

Als we alle vragen samen nemen en een gemiddelde nemen van alle procenten, komen we tot de volgende conclusie:
* altijd + meestal wel : 90%
* meestal niet + nooit : 6%
* niet van toepassing : 4%
Dit is een heel knap resultaat! We zijn hier ontzettend blij mee. Het geeft ons moed om verder samen te bouwen aan onze prachtige school!

De volgende ouder- en leerlingenbevraging zal doorgaan in het schooljaar 2025 – 2026.

Uiteraard kregen we van jullie ook een aantal kritische bedenkingen, opmerkingen, werkpunten, ….. mee. Ook deze delen we samengevat mee onderaan dit rapport. De opmerkingen werden gelezen en besproken met het gehele team. De acties die we eraan koppelden en eventuele acties die we nog zullen ondernemen zijn toegevoegd in kleur.

Het schoolteam

Bijlage: Resulaten bevraging ouders 2022-2023


RESULTATEN 'LEERLINGENBEVRAGING'

Ook onze leerlingen werden bevraagd.

Bijlage: Resultaten bevraging leerlingen 2022-2023