VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Medicatie

Je kind wordt ziek op school

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen (ook geen pijnstillers).
Wel zal de ouder of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en hen gevraagd worden de leerling op te halen.
Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

Je kind heeft een wonde

Wanneer een leerling valt op school, dan zal de school dit met een ontsmettingsspray reinigen en indien nodig voorzien van een pleister. 
Indien de wonde volgens de EHBO-verantwoordelijken te ernstig lijkt, nemen we steeds telefonisch contact op met de vraag om de leerling te komen ophalen.
Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren

Het komt voor dat kinderen een bepaalde medicatie door een arts voorgeschreven krijgen die zij stipt moeten innemen, ook tijdens de schooluren (denk maar aan antibiotica, medicatie ADHD…).
Ouders vragen dan aan de school erop toe te zien dat het kind de medicatie op de juiste tijdstippen inneemt. Ouders en behandelend arts vullen daartoe een aanvraagformulier in.

Link om het aanvraagformulier voor het toedienen van medicatie: DOWNLOADEN 

Op het aanvraagformulier wordt ingevuld welk personeelslid (of een vervanger in geval van afwezigheid) hierop zal toezien en waar dit dient te gebeuren.
De school houdt per leerling een register bij waar per leerling genoteerd wordt welke medicatie op welk tijdstip werd toegediend.

  • Er kan alleen toezicht uitgeoefend worden bij medicijnen in de originele verpakking en vermeld op het doktersvoorschrift dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.
  • De ouders worden op de hoogte gebracht indien het kind weigert het medicijn in te nemen. De betrokken personeelsleden dwingen de leerling in geen geval om het medicijn in te nemen.

Andere medische handelingen

Wij stellen geen (andere) medische handelingen.
We kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar medische bijstand voor andere gevallen dan medicatie.
Samen met jou zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.