VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Schoolbestuur

Het schoolbestuur, de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school, is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs, rekening houdend met de wettelijke voorschriften.

Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.

Ons schoolbestuur is
Schoolbestuur Sint-Paulus vzw
Stationsstraat 16
3440 ZOUTLEEUW
Ondernemingsnummer : 0410.414.621
Identificatienummer 6347/74

Voorzitter: Dhr. Pat Vandewiele

Afgevaardigd beheerder : Dhr. André Tutenel

Website

Logo sint Paulus