VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Beste ouders,

Na de herfstvakantie zullen er een aantal maatregelen binnen het basisonderwjs wijzigen.
Om het overzicht te bewaren, vindt u hieronder alle maatregelen terug.
De nieuwe of aangepaste maatregelen, zijn gemarkeerd.

FAQ CORONA

 


1. Welke leerlingen kunnen naar school?

Alle leerlingen kunnen naar school.
We zetten maximaal in op ventilatie en verluchting in de klas.
Zorg steeds voor voldoende warme kledij.

2. Mogen (groot)ouders op school komen?

In het basisonderwijs mag je als (groot)ouder beperkt op het schoolterrein komen.
▪ Afstand wordt bewaard.
▪ Het schoolgebouw mag beperkt betreden worden (met mondmasker + op afspraak).
▪ Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om niet samen te scholen aan de schoolpoort.

3. Hoe komt je kind ’s morgens naar binnen?

▪ De leerlingen van de lagere school komen alleen tussen 8.15u en 8.45u binnen via de Stationspoort of de Koepoort (rekening houdend met de geplande werken).
Ze gaan rechtstreeks naar het klaslokaal waar er toezicht voorzien is.
▪ De kleuters worden tussen 8.15u en 8.45u door 1 (groot)ouder met mondmasker via het groene poortje op de speelplaats van de kleuters gebracht.
(Groot)ouders verlaten onmiddellijk het schoolterrein en scholen in geen geval samen.

4. Hoe haal ik mijn kind ’s avonds op.

▪ De kleuters worden op de speelplaats van de kleuters afgehaald aan de schuiframen per klas.
▪ Leerlingen van de lagere school worden afgehaald op de speelplaats.

5. Hoe verlopen de oudercontacten/infoavonden?

▪ De oudercontacten kunnen fysiek verlopen maar beperkt.
  Inschrijven is steeds verplicht (o.w.v. registratie aanwezige ouders).
▪ Er zal zowel een digitaal aanbod als een fysiek aanbod zijn.
Mondmaskers zijn bij fysiek oudercontact steeds verplicht.
▪ De voorziene data blijven behouden.
We vragen om met slechts 1 persoon aanwezig te zijn. Kinderen blijven thuis!
▪ Verdere info hierover wordt via Gimme gegeven.
▪ Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om niet samen te scholen aan de schoolpoort.

6. Wat met uitstapjes (BIB - ...) en L.O. -lessen?

In het kleuter –en lager onderwijs mogen uitstappen opnieuw doorgaan. De risicoanalyse moet dan uiteraard wel uitwijzen of en hoe je de activiteit veilig kunt organiseren.
L.O.-lessen gaan zoveel mogelijk buiten door.
Mondmaskers worden hierbij niet gedragen.

7. Hoe organiseert de school de lunchpauze?

Kinderen eten per klasbubbel in het eigen klaslokaal gedurende 30 minuten. Ze spelen 30 minuten buiten in aparte shiften. Het eetmoment verloopt op een rustige manier zowel voor de klasleerkracht als voor de leerlingen. Leerlingen leren inzien dat een klas geen ruimte is om zich wild en luidruchtig op te stellen. Er kan daarom gekozen worden voor gepast mediagebruik. Op deze manier streven we onze leerplandoelen mediawijsheid na.

8. Hoe zit het met traktaties?

Onze school laat traktaties toe.
Geef echter niets mee dat je zelf gemaakt of gebakken hebt, zoals een cake.
Kies voor alternatieven, bijvoorbeeld voorverpakte traktaties.
Hou het gezond en hou je aan de volgende items: droge wafel, droge koek, ... (volgens de schoolafspraken).

9. Wie draagt verplicht er een mondmasker op school?

Personeel draagt enkel mondmasker als de afstand niet gegarandeerd kan worden met leerlingen van de lagere school, collega’s of volwassenen. Personeel moet geen mondmasker dragen:
- Wanneer ze in contact komen met kleuters (kleuteronderwijs), ongeacht de afstand.
- Tijdens het lesgeven vooraan in de klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).
Ouders dragen steeds een mondmasker bij het brengen en halen van hun kinderen en wanneer ze de school betreden.
Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november binnen opnieuw een mondmasker op school.
Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af.
Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
De andere leerlingen van de basisschool dragen geen mondmasker.

10. Ben je ziek? Blijf thuis.

Heeft je kind koorts en/of luchtwegklachten.
Blijf dan thuis en bel je huisarts.
Niet iedereen die ziek wordt, is besmet met het coronavirus.
Leerlingen of personeelsleden kunnen op school koorts krijgen.
Koorts (vanaf 38°) betekent niet automatisch dat je besmet bent.
Een verhoogde temperatuur kan ook nog andere oorzaken hebben, zoals fysiologische aspecten (fysieke inspanning, ovulatie), zonder dat dit noodzakelijk een klinische betekenis heeft.

Je dient contact op te nemen met de huisarts indien je kind klachten heeft die behoren tot één of meer van onderstaande groepen:
▪ Koorts (38,0°C en hoger) tenzij de oorzaak van de koorts gekend is, zoals bijvoorbeeld na vaccinatie.
▪ Hoesten of problemen met ademhalen.
Gekende klachten (bv. bij een leerling die astma heeft) tellen niet mee, tenzij de klachten plots verergeren. ▪ Verkoudheid eventueel met niezen of een kuchje EN andere klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust. ENKEL VERKOUDHEIDSKLACHTEN → wel naar school
▪ Niet meer goed kunnen ruiken of proeven.

Bij deze symptomen wordt gevraagd je kind onmiddellijk op school af te halen.
De huisarts zal dan bepalen wat er moet gebeuren. Het attest hiervan wordt dan steeds aan de school bezorgd.

11. Wat moet je concreet doen als je kind ziek wordt?

Elke ouder:
▪ Bezorgt indien nodig het ziektebriefje (van afwezigheid) van de dokter aan de klasleerkracht.
▪ Bezorgt de toestemming van de huisarts indien het kind wel naar school mag komen aan de klasleerkracht (dat mag mail van de huisarts zijn)
▪ Houd de directie op de hoogte van verdere ontwikkelingen indien nodig.

12. Wat moet je concreet doen als er binnen het gezin iemand positief test op corona?

▪ Breng de directie (liefst via mail) op de hoogte van de positieve test. Er wordt zeer discreet omgesprongen met persoonlijke gegevens.
▪ De huisarts zal dit verder met het gezin opvolgen.
▪ Bezorg nadien de toestemming van de huisarts indien het kind wel naar school mag komen aan de klasleerkracht (dat mag mail van de huisarts zijn)
▪ De klasleerkracht bezorgt via mail de nodige info omtrent de leerstof. Boeken kunnen dan afgehaald worden aan het secretariaat door een ander familielid (mits mondmasker + afstandsmaatregelen).
▪ Houd de directie op de hoogte van verdere ontwikkelingen indien nodig.

13. Wat moet je concreet doen als je kind positief test op corona?

Er worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze symptomen vertonen.
▪ Treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week een procedure tegen clusteruitbraken in werking.
Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.
▪ CLB wordt op de hoogte gebracht door contact-tracing.
▪ De CLB-arts bepaalt welke maatregelen moeten worden genomen.
▪ Breng de directie (liefst via mail) ook op de hoogte van de positieve test.
▪ De huisarts zal dit verder met het gezin opvolgen.
▪ Bezorg nadien de toestemming van de huisarts indien het kind naar school mag komen aan de klasleerkracht (dat mag mail van de huisarts zijn)
▪ De klasleerkracht bezorgt via mail de nodige info omtrent de leerstof. Boeken kunnen dan afgehaald worden aan het secretariaat door een ander familielid (mits mondmasker + afstandsmaatregelen).

14. Wat als een ganse klasgroep/school in quarantaine geplaatst wordt?

▪ Wanneer een ganse klas/school in quarantaine dient te gaan, wordt er afstandsonderwijs gegeven (tenzij de klasleerkracht zelf ziek is).
▪ De 3de kleuterklas + LS1-LS3 voorzien dan dagelijks instructiefilmpjes + bijhorende planning op Gimme die je kan bekijken op het tijdstip naar keuze. Denk eraan dat info niet verdwijnt maar verplaatst naar het archief.
LS4-L6 voorzien een combinatie van instructiefilmpjes + bijhorende planning op Gimme + online les op een vast tijdstip dat zal meegedeeld worden.
▪ De klasleerkracht bezorgt via mail de nodige info omtrent de leerstof. Boeken/werkbundels kunnen dan afgehaald worden aan het secretariaat door ouders (mits mondmasker + afstandsmaatregelen).

15. Mag je kind tijdens de schooluren afwezig zijn o.w.v. vaccinatie? Ja.

Je bezorgt de schriftelijke oproepingsbrief aan de klasleerkracht.

16. Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

▪ Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
▪ Stimuleer je kind om de maatregelen te volgen die de school voorziet.
▪ Blijf niet praten aan de schoolpoort.
▪ Zorg mee voor de verkeersveiligheid.
▪ Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
▪ Als je kind zelfstandig naar school komt: moedig het aan om direct na de lessen naar huis te komen en niet te blijven hangen met de schoolvrienden.
▪ Wil je praten met iemand van het schoolteam? Maak dan vooraf een afspraak telefonisch of via mail.

17. Eetfestijnen

▪ Voor eetfestijnen en andere schoolfeesten worden de regels van de bredere samenleving gevolgd.
▪ Voor eetfestijnen betekent dit dat een covid safe ticket vereist is binnen vanaf 200 personen en buiten vanaf 400 personen (dus niet geldig voor afhaalmomenten).

18. Impact op onze kinderen: hoe pakken we het aan?

Uiteraard heeft deze periode een grote impact op elk van ons en ook op onze leerlingen. We zetten dan ook in op het welbevinden van onze leerlingen. Ook het zorgteam is zeer nauw betrokken. We geloven echter in onze kinderen en zullen er samen alles aan doen om deze moeilijke periode zo snel mogelijk achter ons te laten.


INFOBRIEVEN HEROPSTART

- Algemene infobrief
- Infobrief KS1 + KS2
- Infobrief KS3 + KS4
- Infobrief KS5
- Infobrief LS1
- Infobrief LS2
- Infobrief LS3
- Infobrief LS4
- Infobrief LS5
- Infobrief LS6

 

INFO OMTRENT CORONAVIRUS

- Info 0 corona
- Info 1 corona
- Info 2 corona
- Info 3 corona

- Info periode 1
- Info periode 2
- Info periode 3
- Info periode 4
- Info periode 5
- Info periode 6

- Info heropstart 1
- Info heropstart 2

- Info na veiligheidsraad
- Info na veiligheidsraad 2

- Heropstart 2 juni

Meer informatie?

• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be   
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
• Extra informatie voor ouders
Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders 

handenwassen

Info Corona in verschillende talen:

- Español
- English
- русский
- Hrvatska
- Deutsch
- Türk
- Polskie
- Français
- العربیة