VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!


 FAQ CORONA

1. Welke kinderen kunnen vanaf 8 juni opnieuw naar school? En op welke dagen?

2. Welke leerkracht(en) zullen lesgeven aan mijn kind?

3. Is er nog afstandsonderwijs (thuiswerk of préteaching) voor de  leerlingen van de lagere school?

4. Wordt uw kind verwacht op school?

5. Welke kinderen kunnen terecht in de noodopvang?

6. Krijgt mijn kind les of extra uitleg in de noodopvang?

7. Gaan de turnlessen nog door?

8. Gaan de uitstappen nog door?

9. Gaat de proclamatie nog door voor  KS5 - L6?

10. Waar-wanneer begint en eindigt de schooldag/hoe haal ik mijn kind op?

11. Mag ik als ouder het schoolterrein nog betreden?

12. Waar en wanneer zal mijn kind middageten?

13. Hoeveel kinderen zullen er in één (klas)lokaal zitten?

14. Hoe verzorgt de school afspraken rond hygiëne in de leslokalen?

15. Hoe verzorgt de school afspraken rond hygiëne in de sanitaire ruimtes?

16. Hoe verzorgt de school afspraken rond hygiëne op de speelplaats?

17. Wanneer moet mijn kind zijn handen wassen?

18. Moet mijn kind een mondmasker dragen?

19. Moeten de leerkrachten een mondmasker dragen?

20. Wat indien een leerling of leraar ziek wordt?

21. Hoe dragen we zorg voor het mentale welzijn van de kinderen die terug naar school mogen?

22. Hoe verlopen de inschrijvingen?

23. Zijn externen nog toegelaten op school?

24. Mag mijn kind nog met de fiets naar school komen?

25. Zal mijn kind moeten overzitten o.w.v. de coronacrisis?

26. Gaan de oudercontacten door? Krijgen we nog een rapport?


1. Welke kinderen kunnen vanaf 8 juni opnieuw naar school? En op welke dagen?

Vanaf 8 juni kunnen alle kleuterklassen en leerjaren terug naar school op volgende dagen:

- Kleuterschool: Alle dagen!
- LS1 + LS2 + LS5:  op maandag + woensdag + vrijdag
- LS3 + LS4 + LS6: op dinsdag + donderdag

2. Welke leerkracht(en) zullen lesgeven aan mijn kind?

Elke groep kinderen krijgt zijn eigen klasleerkracht toegewezen.

3. Is er nog afstandsonderwijs (thuiswerk of préteaching) voor de leerlingen van de lagere school?

Het afstandsonderwijs blijft behouden op de dagen dat de leerlingen niet naar school komen.

4. Wordt uw kind op school verwacht?

 De leerplicht wordt terug toegepast. Alle kinderen worden dus verwacht.

5. Welke kinderen kunnen terecht in de noodopvang?

De kinderen waarvan de ouder(s) beiden buitenshuis werken en zelf echt geen andere oplossing vinden, kunnen terecht in de noodopvang zolang onze opvangcapaciteit niet overschreden wordt.
Om van de noodopvang gebruik te kunnen maken, moet je vooraf inschrijven via het digitaal formulier dat op Gimme verschijnt.
Denk eraan ook steeds een werkattest door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Als je wil gebruik maken van de BKO moet je hier apart aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

6. Krijgt mijn kind les of extra uitleg in de noodopvang?

Neen, we geven geen les of extra uitleg in de noodopvang.
We bieden wel de mogelijkheid aan kinderen van de lagere school om hun taken te maken.
We geven hen zoveel mogelijke de kans om de instructiefilmpjes te bekijken.

7. Gaan de turnlessen nog door?

Ja, de turnlessen gaan nog door, maar enkel in openlucht.
De activiteiten worden aangepast om de fysieke afstand te behouden.
Turngerief is niet nodig. Als deze nog op school liggen, worden deze meegegeven en blijven deze thuis.

Bij slecht weer zullen de lessen L.O. doorgaan in de Passant zodat de noodopvang in de sporthal kan blijven doorgaan en het afstandsonderwijs in de refter kan begeleid blijven.
De leerlingen gaan dan te voet naar daar.
We vragen om dan de nodige regenkledij te voorzien.
O.w.v. de maatregelen in de Passant wordt er gevraagd om ander schoeisel aan te trekken bij het betreden van de zaal. We vragen daarom om steeds een paar extra sportschoenen mee te geven als de lessen heropstarten.
Een dikke merci voor de BKO en de gemeente om ons hiermee te willen helpen!

8. Gaan de uitstappen nog door?

Neen, deze gaan niet meer door.

9. Gaat de proclamatie nog door voor KS5 en L6?

Dit schooljaar zal de proclamatie voor de KS doorgaan op vrijdagnamiddag (enkel voor de kinderen) en voor de lagere school (enkel voor de kinderen) op vrijdag 26/06 van 19.30 uur tot en met 21.30 uur in de turnzaal van de school.
Alles wordt op film opgenomen en gedeeld met de ouders.
De leerlingen van L6 krijgen die avond hun getuigschrift/attest.
Denk eraan dat je dit je leven lang moet bewaren. Verlies het dus niet.
Bij inschrijving in het secundair onderwijs heb je hiervan steeds een kopie nodig die je moet afgeven.

10. Waar-wanneer begint en eindigt de schooldag/hoe haal ik mijn kind op?

LS1 – LS2 - LS5
Op de afgesproken lesdagen (maandag + woensdag + vrijdag) enkel via de Koepoort.

LS5: 
- Brengen tussen 8 uur en 8.15 uur.
- Ophalen tussen 15 uur en 15.15 uur.  Woensdag tussen 11 uur en 11.15 uur. Vrijdag tussen 14.15 uur en 14.30 uur.

LS2: 
- Brengen tussen 8.15 uur en 8.30 uur.
- Ophalen tussen 15.15 uur en 15.30 uur.  Woensdag tussen 11.15 uur en 11.30 uur. Vrijdag tussen 14.30 uur en 14.45 uur.

LS1: 
- Brengen tussen 8.30 uur en 8.45 uur.
- Ophalen tussen 15.30 uur en 15.45 uur.  Woensdag tussen 11.30 uur en 11.45 uur. Vrijdag tussen 14.45 uur en 15.00 uur.


LS3 – LS4 - LS6
Op de afgesproken lesdagen (dinsdag+ donderdag) enkel via de Koepoort.

LS6: 
- Brengen tussen 8 uur en 8.15 uur.
- Ophalen tussen 15 uur en 15.15 uur.  

LS4: 
- Brengen tussen 8.15 uur en 8.30 uur.
- Ophalen tussen 15.15 uur en 15.30 uur.  

LS3: 
- Brengen tussen 8.30 uur en 8.45 uur.
- Ophalen tussen 15.30 uur en 15.45 uur.  


KLEUTERSCHOOL
Elke dag via de groene Stationspoort.

KS1-2: 
- Brengen tussen 8.30 uur en 8.45 uur.
- Ophalen tussen 15 uur en 15.15 uur.  Woensdag tussen 11 uur en 11.15 uur. Vrijdag tussen 14.15 uur en 14.30 uur.

KS3-4: 
- Brengen tussen 8.30 uur en 8.45 uur.
- Ophalen tussen 15.15 uur en 15.30 uur.  Woensdag tussen 11.15 uur en 11.30 uur. Vrijdag tussen 14.30 uur en 14.45 uur.

KS5: 
- Brengen tussen 8.30 uur en 8.45 uur.
- Ophalen tussen 15.30 uur en 15.45 uur.  Woensdag tussen 11.30 uur en 11.45 uur. Vrijdag tussen 14.45 uur en 15.00 uur.

 Broers/zussen: oudste broer/zus verlaat gelijktijdig de school met de jongste broer/zus van de kleuterschool.

▪ Zorg dat je stipt op het afgesproken uur op de speelplaats van de kleuterschool staat (tegen de omheining met de nodige afstand van elkaar en jullie mondmasker)
▪ De klasleerkracht staat met de kleutertjes klaar aan het open raam van de refter
▪ De juf staat aan de poort en roept de kleuters waarvan ze de ouder ziet staan.
▪ Verlaat het schoolterrein van zodra je je kleuter hebt.


NOODOPVANG

O.w.v. de opstart van de Middenschool en de opstart van de KS zal de noodopvang toegankelijk zijn vanaf 9.00 uur tot 16.00 uur.
Op woensdag tot 11.45 uur en vrijdag tot 15 uur.

De BKO brengt de leerlingen die opstarten
→ tussen 8.00 uur-8.30 uur naar school.
De BKO brengt de leerlingen die naar de noodopvang komen + kleuters
→ vanaf 9.00 uur naar school.
De BKO is toegankelijk vanaf 15.00 uur (11.00 uur op woensdag en 14.00 uur op vrijdag) afhankelijk van het einde van de lessen van de heropstartende klassen
(zie overzicht hierboven).
De klasleerkrachten brengen de leerlingen die niet werden afgehaald op het afgesproken einduur naar de BKO.
De leerlingen die heropstarten kunnen diezelfde dag niet naar de NOODOPVANG op school (o.w.v. de contactbubbels).
Zij gaan onmiddellijk naar de BKO onder begeleiding van de klasleerkracht.
Aanmelden kan via het digitaal aanmeldingsdocument dat op Gimme verschijnt.

Voor kleuters/leerlingen die na schooltijd naar de BKO moeten, vragen we om de klasleerkracht hierover een mailtje te sturen zodat wij hiervan wekelijks op de hoogte zijn.
De aanmelding van de BKO moet rechtstreeks gebeuren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

11. Mag ik als ouder het schoolterrein nog betreden?

Enkel indien strikt noodzakelijk.
Bv. Bij het ophalen van een zieke leerling.

De leerlingen die in de noodopvang verblijven:
Er mag één ouder per gezin de school betreden en wachten aan de lijn.

De leerlingen van de lagere school:
Er mag één ouder per gezin aan de Koepoort wachten.
De afstand moet hier zeker gegarandeerd blijven.
Ouders betreden het schoolgebouw niet.

De leerlingen van de kleuterschool:
▪ Zorg dat je stipt op het afgesproken uur op de speelplaats van de kleuterschool staat (tegen de omheining met de nodige afstand van elkaar en jullie mondmasker)
▪ De klasleerkracht staat met de kleutertjes klaar aan het open raam van de refter
▪ De juf staat aan de poort en roept de kleuters waarvan ze de ouder ziet staan.
▪ Verlaat het schoolterrein van zodra je je kleuter hebt.

12. Waar en wanneer zal mijn kind middageten?

De kinderen van de lagere school zullen lunchen in hun eigen (klas)lokaal.
De kleuterschool eet in schiften in de nieuwe refter.
De kinderen in de noodopvang eten zoveel mogelijk buiten. Bij slecht weer is dat in de refter/sporthal.
De kinderen brengen een lunchpakket en drinkfles met water van thuis mee.
Het lokaal wordt na de lunchpauze gereinigd.

13. Hoeveel kinderen zullen er in één (klas)lokaal zitten?

Alle kinderen van de klas zitten samen in één lokaal.

14. Hoe verzorgt de school afspraken rond hygiëne in de leslokalen?

De contactoppervlakken worden regelmatig gereinigd, tijdens de middagpauze en na elke lesdag.
We zorgen voor voldoende verluchting in de lokalen.
Hierdoor zou het wat frisser kunnen zijn.
We vragen hierdoor om aangepaste kledij te voorzien.

15. Hoe verzorgt de school afspraken rond hygiëne in de sanitaire ruimtes?

De leerlingen van de lagere school krijgen op hun lesdagen sanitair toegewezen.
Er geldt telkens een maximaal aantal leerlingen dat tegelijkertijd toegelaten wordt.
Na het toiletbezoek wassen de kinderen hun handen.
Er worden enkel papieren handdoekjes en zeep gebruikt.
Een toezichter kijkt toe dat het maximum aantal kinderen niet overschreden wordt.
De sanitaire ruimtes worden na elke lesdag gepoetst.

16. Hoe verzorgt de school afspraken rond hygiëne op de speelplaats?

We voorzien alternerende speeltijden voor de leerlingen.
Zij spelen op een afgebakend gebied.
De kinderen in de noodopvang spelen op verschillende plaatsen afhankelijk van het aantal leerlingen dat aanwezig is.
De speeltuigen en speelkoffers mogen niet gebruikt worden.
Materiaal dat van thuis komt, mag wel maar mag enkel persoonlijk gebruikt worden.

17. Wanneer moet mijn kind zijn handen wassen?

Bij het betreden van de school, na de speeltijd, na een toiletbezoek, voor de maaltijd, voor het verlaten van de school en na het hoesten of niezen.
Als het o.w.v. praktische redenen moeilijk is om gebruik te maken van water en zeep, zal er handgel aangeboden worden.

18. Moet mijn kind een mondmasker dragen?

Neen, de kinderen van de kleuter- en lagere school moeten geen mondmasker dragen.

19. Moeten de leerkrachten een mondmasker dragen?

Indien de fysieke afstand niet bewaard kan worden, zullen de leerkrachten een mondmasker of neus- en mondbescherming dragen.

20. Wat indien een leerling of leraar ziek wordt?

Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet.
Ouder(s) van de leerling(en) wordt opgebeld.
Het kind of personeelslid gaat naar huis en laat zich testen bij de huisarts of in een triagecentrum.
Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had, opgespoord (contact tracing).
Die contactpersonen volgen de richtlijnen van de behandelende arts.
We vragen om een doktersattest binnen te brengen als je kind opnieuw naar school kan komen waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat het veilig is.

21. Hoe dragen we zorg voor het mentale welzijn van de kinderen die terug naar school mogen?

We zorgen voor voldoende tijd en onthaal van de leerlingen.
We leggen uit wat ‘Corona’ is en waarom we deze maatregelen moeten nemen.
We proberen voldoende tijd te nemen om te luisteren en vragen te beantwoorden. Ouders die bezorgd zijn, kunnen contact opnemen met de school of het CLB.

22. Hoe verlopen de inschrijvingen?

De inschrijvingen verlopen tot augustus op een digitale manier.
De virtuele rondleiding-kennismaking met de school vind je op onze website alsook de inschrijvingsdocumenten.
Bij vragen kan je steeds terecht via mail-telefoon: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 011/78.20.88
Voor inschrijvingen in secundaire scholen, contacteer je de scholen best tijdig.

23. Zijn externen nog toegelaten op school?

Neen, niet-essentiële derden worden niet meer toegelaten op school.
Essentiële derden zoals logopedisten, stagiaires, ondersteuningsnetwerkers, CLB-medewerkers zijn nog wel toegelaten op school.

24. Mag mijn kind nog met de fiets naar school komen?

Ja, dit kan alleen of vergezeld door een ouder.
We hebben onze fietsenstalling mee opgenomen in de risicoanalyse.
Ouders worden niet meer toegelaten om de fietsenstalling te betreden.

25. Zal mijn kind moeten overzitten o.w.v. de coronacrisis?

De crisis zal niet verantwoordelijk zijn tot het overzitten van een leerling.
Wij baseren ons immers op de schoolloopbaan dat je kind ondertussen heeft afgelegd.
Belangrijke overlegmomenten hierover worden telefonisch gedaan of via onlinemeeting.
Je werd hier dan zeker al door de klasleerkracht en de zorgcoördinator meermaals over gecontacteerd (ook tijdens de voorbije schooljaren.
De crisis zal niemand dus voor verrassingen laten staan wat het overzitten betreft.
Er worden geen bijkomende testen/toetsen gedaan.

 26. Gaan de oudercontacten door? Krijgen we nog een rapport?

De oudercontacten gaan dit schooljaar niet meer door. Vragen kan je via mail stellen aan de klasleerkracht en de zorgcoördinator.
Het jaarrapport wordt meegegeven in de week van 22 juni.

 

INFOBRIEVEN HEROPSTART

- Algemene infobrief
- Infobrief KS1 + KS2
- Infobrief KS3 + KS4
- Infobrief KS5
- Infobrief LS1
- Infobrief LS2
- Infobrief LS3
- Infobrief LS4
- Infobrief LS5
- Infobrief LS6

 

INFO OMTRENT CORONAVIRUS

- Info 0 corona
- Info 1 corona
- Info 2 corona
- Info 3 corona

- Info periode 1
- Info periode 2
- Info periode 3
- Info periode 4
- Info periode 5
- Info periode 6

- Info heropstart 1
- Info heropstart 2

- Info na veiligheidsraad
- Info na veiligheidsraad 2

- Heropstart 2 juni

Meer informatie?

• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be   
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
• Extra informatie voor ouders
Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders 

handenwassen

Info Corona in verschillende talen:

- Español
- English
- русский
- Hrvatska
- Deutsch
- Türk
- Polskie
- Français
- العربیة