VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Je school kreeg een plan met maatregelen per pandemieniveau.
Het plan wil in elk scenario het recht op leren maximaal garanderen, zonder de veiligheid van je kind uit het oog te verliezen.
Per pandemieniveau gelden er veiligheidsmaatregelen.

Het plan hanteert 4 mogelijke pandemieniveaus of -fasen:
Nul risico : fase groen
Laag risico : fase geel
Matig risico : fase oranje
Hoog risico : fase rood

Scholen zijn sinds 12 november 2020 in pandemiefase oranje met verfijnde maatregelen gestart.
Alle leerlingen kunnen dus nog steeds naar school.


 FAQ CORONA

1. Ben je ziek? Blijf thuis.

2. Wat moet je concreet doen als je kind ziek wordt in schooljaar 2020-2021?

3. Wat moet je concreet doen als er binnen het gezin iemand positief test op corona?

4. Mogen ouders op school komen, mogen grootouders de kleinkinderen ophalen?

5. Hoe komt je kind 's morgens naar binnen?

6. Hoe haal ik mijn kind 's avonds op?

7. Wat met uitstapjes (BIB- ...) en zwemlessen?

8. Hoe organiseert de school de lunchpauze?

9. Hoe verlopen de oudercontacten?

10. Hoe zit het met traktaties?

11. Wat als je terugkomt uit een land met code oranje of rood en je kind zit in quarantaine?

12. Hoeveel dagen mag je kind naar school en mag je het thuishouden?

13. Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op school?

14. Wie draagt een mondmasker op school?

15. Verloopt het busvervoer van DE LIJN op een veilige manier?

16. Impact op onze kinderen: Hoe pakken we het aan?


1. Ben je ziek? Blijf thuis.

Heeft je kind koorts en/of luchtwegklachten.
Blijf dan thuis en bel je huisarts.
Niet iedereen die ziek wordt, is besmet met het coronavirus.
Leerlingen of personeelsleden kunnen op school koorts krijgen.
Koorts (vanaf 38°) betekent niet automatisch dat je besmet bent.
Een verhoogde temperatuur kan ook nog andere oorzaken hebben, zoals fysiologische aspecten (fysieke inspanning, ovulatie), zonder dat dit noodzakelijk een klinische betekenis heeft.

Je dient contact op te nemen met de huisarts indien je kind klachten heeft die behoren tot één of meer van onderstaande groepen:
 Koorts (38,0°C en hoger) tenzij de oorzaak van de koorts gekend is, zoals bijvoorbeeld na vaccinatie.
 Hoesten of problemen met ademhalen.
Gekende klachten (bv. bij een leerling die astma heeft) tellen niet mee, tenzij de klachten plots verergeren.
 Verkoudheid eventueel met niezen of een kuchje EN andere klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust.
 Niet meer goed kunnen ruiken of proeven.

Bij deze symptomen wordt gevraagd je kind onmiddellijk op school af te halen.
De huisarts zal dan bepalen wat er moet gebeuren.
Het attest hiervan wordt dan steeds aan de school bezorgd.

2. Wat moet je concreet doen als je kind ziek wordt in schooljaar 2020-2021?

Elke ouder:
 Brengt de klasleerkracht (via mail) op de hoogte als het kind bovenstaande klachten heeft.
 Bezorgt indien nodig het ziektebriefje (van afwezigheid) van de dokter aan de klasleerkracht.
 Bezorgt de toestemming van de huisarts indien het kind wel naar school mag komen aan de klasleerkracht (dat mag mail van de huisarts zijn)
 Houdt de directie op de hoogte van verdere ontwikkelingen indien nodig.

3. Wat moet je concreet doen als er binnen het gezin iemand positief test op corona?

 Breng de directie (liefst via mail) op de hoogte van de positieve test.
Er wordt zeer discreet omgesprongen met persoonlijke gegevens.
 De geteste persoon gaat 7 à 10 dagen in quarantaine.
 De andere gezinsleden gaan 10 dagen in quarantaine.
 De huisarts zal dit verder met het gezin opvolgen.
 Bezorg nadien de toestemming van de huisarts indien het kind wel naar school mag komen aan de klasleerkracht (dat mag mail van de huisarts zijn)
 Gaat een leerling van LS5 of LS6 o.w.v. deze reden in quarantaine, dragen de leerlingen (en uiteraard ook de leerkracht) vanaf dat moment een mondmasker op school gedurende 14 dagen.
 De klasleerkracht bezorgt via mail de nodige info omtrent de leerstof.
Boeken kunnen dan afgehaald worden aan het secretariaat door een ander familielid (mits mondmasker + afstandsmaatregelen).
 Houd de directie op de hoogte van verdere ontwikkelingen indien nodig.

Wat moet je concreet doen als je kind positief test op corona?

 Breng de directie (liefst via mail) op de hoogte van de positieve test.
 De geteste leerling gaat 10 dagen in quarantaine.
 De andere gezinsleden gaan 10 dagen in quarantaine.
 Directie brengt CLB op de hoogte.
 De CLB-arts start het contactonderzoek.
 De CLB-arts bepaalt vervolgens wie hoog of laag risico is en informeert welke maatregelen moeten worden genomen.
 De communicatie gaat enkel naar de betrokken mensen/groep.
 De huisarts zal dit verder met het gezin opvolgen.
 Bezorg nadien de toestemming van de huisarts indien het kind naar school mag komen aan de klasleerkracht (dat mag mail van de huisarts zijn)
 De klasleerkracht bezorgt via mail de nodige info omtrent de leerstof.
Boeken kunnen dan afgehaald worden aan het secretariaat door een ander familielid (mits mondmasker + afstandsmaatregelen).

Wat als een ganse klasgroep/school in quarantaine geplaatst wordt?

 Wanneer een ganse klas/school in quarantaine dient te gaan, wordt er afstandsonderwijs gegeven (tenzij de klasleerkracht zelf ziek is).
 De 3de kleuterklas + LS1-LS3 voorzien dan dagelijks instructiefilmpjes + bijhorende planning op Gimme die je kan bekijken op het tijdstip naar keuze.
Denk eraan dat info niet verdwijnt maar verplaatst naar het archief.
LS4-L6 voorzien een combinatie van instructiefilmpjes + bijhorende planning op Gimme + online les op een vast tijdstip dat zal meegedeeld worden.
 De klasleerkracht bezorgt via mail de nodige info omtrent de leerstof.
Boeken/werkbundels kunnen dan afgehaald worden aan het secretariaat door ouders (mits mondmasker + afstandsmaatregelen).

4. Mogen ouders op school komen, mogen grootouders de kleinkinderen ophalen?

In het basisonderwijs mag je als (groot)ouder beperkt op het schoolterrein komen in code oranje.
Er wordt wel aangeraden dat steeds dezelfde grootouder de kleinkinderen van school ophaalt.
 (Groot)ouders dragen steeds een mondmasker bij het betreden van het schoolterrein.
 Afstand wordt bewaard.
 Het schoolgebouw mag niet betreden worden (tenzij op afspraak).
 Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om niet te blijven praten aan de schoolpoort.
 Er zal politiecontrole op bevel van de burgemeester uitgevoerd worden.

5. Hoe komt je kind 's morgens naar binnen?

 De leerlingen van de lagere school komen alleen tussen 8.15u en 8.45u binnen via de Stationspoort of de Koepoort.
Ze gaan rechtstreeks naar het klaslokaal waar er toezicht voorzien is.

 De kleuters worden tussen 8.15u en 8.45u door 1 (groot)ouder met mondmasker via het groene poortje op de speelplaats van de kleuters gebracht.
(Groot)ouders verlaten onmiddellijk het schoolterrein en scholen in geen geval samen.

6. Hoe haal ik mijn kind 's avonds op?

 De kleuters worden op de speelplaats van de kleuters afgehaald aan de schuiframen per klas.
 Leerlingen van de lagere school worden afgehaald op de speelplaats.

We spreken dit opnieuw af:
 De leerlingen door 1 (groot) (groot)ouder opgehaald.
 (Groot)ouders dragen steeds een mondmasker.
 (Groot)ouders verlaten zo snel mogelijk het schoolterrein en scholen in geen geval samen.
 Afstand wordt steeds bewaard.

7. Wat met uitstapjes (BIB- ...) en zwemlessen?

In het kleuter –en lager onderwijs mogen uitstappen in principe niet meer doorgaan in code oranje.
Activiteiten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de leerplandoelstellingen of de ontwikkelingsdoelen en waarvoor je in de school geen alternatief hebt, kunnen nog wel doorgaan.
De risicoanalyse moet dan uiteraard wel uitwijzen of en hoe je de activiteit veilig kunt organiseren.
Ook activiteiten waarvan de risicoanalyse uitwijst dat ze veiliger buiten de schoolmuren plaatsvinden dan binnen de schoolmuren, kunnen nog.
Zo zal het bijvoorbeeld veiliger zijn om buiten in het bos rondjes te lopen dan in een misschien niet zo goed verluchte of geventileerde sportzaal.

8. Hoe organiseert de school de lunchpauze?

Kinderen eten per klasbubbel in het eigen klaslokaal gedurende 30 minuten.
Ze spelen 30 minuten buiten in aparte shiften.
Het eetmoment verloopt op een rustige manier zowel voor de klasleerkracht als voor de leerlingen.
Leerlingen leren inzien dat een klas geen ruimte is om zich wild en luidruchtig op te stellen.
Er kan daarom gekozen worden voor gepast mediagebruik.
Op deze manier streven we onze leerplandoelen mediawijsheid na.

9. Hoe verlopen de oudercontacten?

De oudercontacten verlopen zoveel mogelijk digitaal.
Je ontvangt van de klasleerkracht via Gimme het stappenplan om dit zo goed mogelijk te laten verlopen.
De voorziene data blijven behouden.

10. Hoe zit het met traktaties?

Onze school laat traktaties toe.
Geef echter niets mee dat je zelf gemaakt of gebakken hebt, zoals een cake.
Kies voor alternatieven, bijvoorbeeld voorverpakte traktaties. Hou het gezond en hou je aan de volgende items: droge wafel, droge koek, ... (volgens de schoolafspraken).

11. Wat als je terugkomt uit het buitenland?

Je gezin gaat verplicht in quarantaine:
→ Je verwittigt de school.
→ Je bezorgt een quarantaine-attest (huisarts).

12. Hoeveel dagen mag je kind naar school en mag je het thuishouden?

Alle kinderen kunnen 5 dagen naar school.
Je mag je kind niet thuishouden van school, tenzij je een medische reden hebt.
Je kind moet in quarantaine bijvoorbeeld, is langdurig ziek en/of behoort tot een risicogroep.
Wie zonder gegronde reden thuis wordt gehouden, wordt geregistreerd met een code voor problematische afwezigheden.
Als je kind tot een risicogroep behoort, vraag je bij je arts of je kind naar school mag.
Als iemand van je gezin tot een risicogroep behoort, mag je kind wél naar school gaan.

13. Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op school?

 Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 Stimuleer je kind om de maatregelen te volgen die de school voorziet.
 Blijf niet praten aan de schoolpoort.
 Zorg mee voor de verkeersveiligheid.
 Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 Als je kind zelfstandig naar school komt: moedig het aan om direct na de lessen naar huis te komen en niet te blijven hangen met de schoolvrienden.
 Wil je praten met iemand van het schoolteam?
Maak dan vooraf een afspraak telefonisch of via mail.

14. Wie draagt een mondmasker op school?

Personeel draagt enkel mondmasker als de afstand niet gegarandeerd kan worden met leerlingen van de lagere school, collega’s of volwassenen.
Personeel moet geen mondmasker dragen:
- Wanneer ze in contact komen met kleuters (kleuteronderwijs), ongeacht de afstand.
- Tijdens het lesgeven vooraan in de klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).
Ouders dragen steeds een mondmasker bij het brengen en halen van hun kinderen en wanneer ze de school betreden.
 Gaat een leerling van LS5 of LS6 o.w.v. een besmetting binnen het gezin in quarantaine, dragen de leerlingen (en uiteraard ook de leerkracht) vanaf dat moment een mondmasker op school gedurende 14 dagen.
Er wordt zeer discreet omgesprongen met persoonlijke gegevens.
De klasleerkracht bezorgt via mail de nodige info omtrent de leerstof.
Boeken kunnen dan afgehaald worden aan het secretariaat door een ander familielid (mits mondmasker + afstandsmaatregelen).

Mogen we vragen (voor de leerlingen van LS) om steeds een mondmasker (liefst een chirurgisch) in een envelop in de boekentas te stoppen.
Wanneer de afstand niet bewaard kan worden tussen de leerkracht en het kind (bijvoorbeeld bij een extra woordje uitleg) kan de leerkracht vragen om op dat moment even het mondmasker op te zetten.

15. Verloopt het busvervoer van DE LIJN op een veilige manier?

De basisschool en secundaire school zijn in overleg gegaan met de Lijn hierover.
Er worden daarom extra bussen ingelegd om het vervoer zo veilig mogelijk te laten verlopen.

16. Impact op onze kinderen: Hoe pakken we het aan?

Uiteraard heeft deze periode een grote impact op elk van ons en ook op onze leerlingen.
We zetten dan ook in op het welbevinden van onze leerlingen.
Ook het zorgteam is zeer nauw betrokken.
Na een 1ste periode bespreken de leerkrachten de indrukken met het zorgteam waarna er eventueel oudergesprekken worden georganiseerd.
We geloven echter in onze kinderen en zullen er samen alles aan doen om deze moeilijke periode zo snel mogelijk achter ons te laten.

 

INFOBRIEVEN HEROPSTART

- Algemene infobrief
- Infobrief KS1 + KS2
- Infobrief KS3 + KS4
- Infobrief KS5
- Infobrief LS1
- Infobrief LS2
- Infobrief LS3
- Infobrief LS4
- Infobrief LS5
- Infobrief LS6

 

INFO OMTRENT CORONAVIRUS

- Info 0 corona
- Info 1 corona
- Info 2 corona
- Info 3 corona

- Info periode 1
- Info periode 2
- Info periode 3
- Info periode 4
- Info periode 5
- Info periode 6

- Info heropstart 1
- Info heropstart 2

- Info na veiligheidsraad
- Info na veiligheidsraad 2

- Heropstart 2 juni

Meer informatie?

• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be   
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
• Extra informatie voor ouders
Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders 

handenwassen

Info Corona in verschillende talen:

- Español
- English
- русский
- Hrvatska
- Deutsch
- Türk
- Polskie
- Français
- العربیة

In het basisonderwijs mag je als ouder op school komen in code geel:

ü  Ouders dragen steeds een mondmasker bij het betreden van het schoolterrein.

ü  Afstand wordt bewaard.

Grootouders mogen hun kleinkinderen weer ophalen.
Er wordt wel aangeraden dat steeds dezelfde grootouder de kleinkinderen van school ophaalt. 

ü  Grootouders dragen steeds een mondmasker bij het betreden van het schoolterrein.

ü  Afstand wordt bewaard.


Er wordt ook gevraagd om niet te blijven praten aan de schoolpoort.

Er zal politiecontrole op bevel van de burgemeester uitgevoerd worden.

A.   Je komt terug uit een land met code oranje/rood en je kind gaat vrijwillig in quarantaine:

Je verwittigt de school. De school zal de afwezigheid wettigen.

Je school kan wel vragen om een bewijsstuk voor te leggen over de terugkeer naar België.

B.   Je komt terug uit een land met code oranje/rood  en je kind moet in quarantaine:

Je verwittigt je school.

Je neemt contact op met je huisarts.

Dit is een wettelijke verplichting.

Je krijgt van je arts een quarantaine-attest.

Je bezorgt het quarantaine-attest aan je school.

Hiermee is de afwezigheid van je kind gewettigd.

Of je nu uit een land met code oranje of rood komt: vraag steeds aan je school hoe je kind op de hoogte kan blijven van leerstof.