VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Je school kreeg een plan met maatregelen per pandemieniveau.
Het plan wil in elk scenario het recht op leren maximaal garanderen, zonder de veiligheid van je kind uit het oog te verliezen.
Per pandemieniveau gelden er veiligheidsmaatregelen.

Het plan hanteert 4 mogelijke pandemieniveaus of -fasen:
Nul risico : fase groen
Laag risico : fase geel
Matig risico : fase oranje
Hoog risico : fase rood

Scholen starten in september in pandemiefase geel.
Alle leerlingen kunnen dus op 1 september naar school, na eerste week aanpassingen in gemeenten met veel besmettingen.
Als gevolg van het aantal besmettingen, kan er op lokaal niveau overgeschakeld worden naar fase oranje. Je gemeente informeert je hierover.


 FAQ CORONA

1. Wat als je terugkomt uit een land met code oranje of rood en je kind zit in quarantaine?

2. Hoeveel dagen mag je kind naar school en mag je het thuishouden?

3. Mogen ouders op school komen, mogen grootouders de kleinkinderen ophalen?

4. Hoe komt je kind 's morgens naar binnen?

5. Hoe haal ik mijn kind 's avonds op?

6. Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op school?

7. Wie draagt een mondmasker op school?

8. Hoe zit het met traktaties?

9. Hoe organiseert de school de lunchpauze?

10. Wat als jouw kind, een kind op school of een leraar besmet is met corona?

11. Wat met uitstapjes (BIB- ...) en zwemlessen?

12. Ben je ziek? Blijf thuis.

13. Wat moet je concreet doen als je kind ziek wordt in schooljaar 2020-2021?

14. Impact op onze kinderen: Hoe pakken we het aan?


1. Wat als je terugkomt uit een land met code oranje of rood en je kind zit in quarantaine?

A. Je komt terug uit een land met code oranje en je kind gaat vrijwillig in quarantaine:

→ Je verwittigt je school. Je school zal de afwezigheid wettigen.
Je school kan wel vragen om een bewijsstuk voor te leggen over de terugkeer naar België.

B. Je komt terug uit een land met code rood en je kind moet in quarantaine:

→ Je verwittigt je school.
Je neemt contact op met je huisarts en laat je testen. Dit is een wettelijke verplichting. De test wordt terugbetaald.
Je krijgt van je arts een quarantaine-attest.
Je bezorgt het quarantaine-attest aan je school.
Hiermee is de afwezigheid van je kind gewettigd.

Of je nu uit een land met code oranje of rood komt: vraag steeds aan je school hoe je kind op de hoogte kan blijven van leerstof.

2. Hoeveel dagen mag je kind naar school en mag je het thuishouden?

Alle scholen starten in de eerste week van september in code geel (laag risico).
Dat betekent dat alle kinderen 5 dagen naar school kunnen.
Je mag je kind niet thuishouden van school, tenzij je een medische reden hebt.
Je kind moet in quarantaine bijvoorbeeld, is langdurig ziek en/of behoort tot een risicogroep.
Wie zonder gegronde reden thuis wordt gehouden, wordt geregistreerd met een code voor problematische afwezigheden.
Als je kind tot een risicogroep behoort, vraag je bij je arts of je kind naar school mag.
Als iemand van je gezin tot een risicogroep behoort, mag je kind wél naar school gaan.

3. Mogen ouders op school komen en mogen grootouders de kleinkinderen ophalen?

In het basisonderwijs mag je als ouder op school komen in code geel:
 Ouders dragen steeds een mondmasker bij het betreden van het schoolterrein.
 Afstand wordt bewaard.

Grootouders mogen hun kleinkinderen weer ophalen.
Er wordt wel aangeraden dat steeds dezelfde grootouder de kleinkinderen van school ophaalt.

 Grootouders dragen steeds een mondmasker bij het betreden van het schoolterrein.
 Afstand wordt bewaard.

Er wordt ook gevraagd om niet te blijven praten aan de schoolpoort.
Er zal politiecontrole op bevel van de burgemeester uitgevoerd worden.

4. Hoe komt je kind 's morgens binnen?

De leerlingen van de lagere school komen alleen tussen 8.15u en 8.45u binnen via de Stationspoort of de Koepoort.
Ze gaan rechtsreeks naar het klaslokaal waar er toezicht voorzien is.
De kleuters worden tussen 8.15u en 8.45u door een (groot) ouder met mondmasker via het groene poortje op de speelplaats van de kleuters gebracht.
De ouders van de nieuwe leerlingen kunnen eventueel de kinderen wél begeleiden als ze dit wensen.
Ouders verlaten onmiddellijk het schoolterrein en scholen in geen geval samen.
Er zal politiecontrole uitgevoerd worden.

5. Hoe haal ik mijn kind 's avonds op?

De leerlingen van de lagere school worden in de rij (net zoals voorheen) door 1 (groot) (groot)ouder opgehaald.
De kleuters worden op de speelplaats van de kleuters afgehaald aan de schuiframen per klas.
(Groot)ouders dragen steeds een mondmasker.
(Groot)ouders verlaten zo snel mogelijk het schoolterrein en scholen in geen geval samen.
Er zal politiecontrole op bevel van de burgemeester uitgevoerd worden.

6. Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op school?

 Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 Stimuleer je kind om de maatregelen te volgen die de school voorziet.
 Blijf niet praten aan de schoolpoort.
 Zorg mee voor de verkeersveiligheid.
 Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 Als je kind zelfstandig naar school komt: moedig het aan om direct na de lessen naar huis te komen en niet te blijven hangen met de schoolvrienden.
 Wil je praten met iemand van het schoolteam?
Maak dan vooraf een afspraak telefonisch of via mail.

7. Wie draagt er een mondmasker op school?

Leerlingen uit het basisonderwijs (ook al zijn ze 12+) hoeven geen mondmasker te dragen.

Personeel draagt enkel mondmasker als de afstand niet gegarandeerd kan worden met leerlingen van de lagere school, collega’s of volwassenen.

Personeel moet geen mondmasker dragen:
 Wanneer ze in contact komen met kleuters (kleuteronderwijs), ongeacht de afstand.
 Tijdens het lesgeven vooraan in de klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

Ouders dragen steeds een mondmasker bij het brengen en halen van hun kinderen en wanneer ze de school betreden.

8. Hoe zit het met traktaties?

Onze school laat traktaties toe.
Geef echter niets mee dat je zelf gemaakt of gebakken hebt, zoals een cake.
Kies voor alternatieven, bijvoorbeeld voorverpakte traktaties. Hou het gezond en hou je aan de volgende items: droge wafel, droge koek, ... (volgens de schoolafspraken).

9. Hoe organiseert de school de lunchpauze?

Kinderen eten per klasbubbel. Ze spelen in aparte shiften.

10. Wat als jouw kind, een kind op school of een leraar besmet is met corona?

Als er een besmetting uitbreekt op een school, betekent dat niet dat de hele school meteen moet sluiten.
De contactopspoorders nemen eerst contact op met het CLB.
Zij zoeken samen uit met wie de zieke leerling of leerkracht contact had.
Het CLB gaat de contacten van de zieke binnen de school na en neemt met die mensen contact op.
Er zijn hoog-risicocontacten en laag-risicocontacten.
Dat hangt af van de leeftijd en van de intensiteit van het contact.
Was er een hoogrisicocontact met een besmette persoon?
Dan moet je kind 14 dagen in quarantaine.
Bij een laagrisicocontact mag je kind naar school blijven gaan.
Ook als je niets hoort van het CLB, mag je kind naar school blijven gaan.

11. Wat met uitstapjes (BIB- ...) en zwemlessen?

In het kleuter –en lager onderwijs mogen één-of meerdaagse uitstapjes nog doorgaan in code geel.
Zwemlessen (enkel 6de leerjaar) kunnen doorgaan in code geel en oranje.

12. Ben je ziek? Blijf thuis.

Heeft je kind koorts en/of luchtwegklachten, zoals hoesten en problemen met ademhalen?
Blijf dan thuis en bel je huisarts.
Niet iedereen die ziek wordt, is besmet met het coronavirus.
Leerlingen of personeelsleden kunnen op school koorts krijgen.
Koorts (vanaf 38°) betekent niet automatisch dat je besmet bent.
Een verhoogde temperatuur kan ook nog andere oorzaken hebben, zoals fysiologische aspecten (fysieke inspanning, ovulatie), zonder dat dit noodzakelijk een klinische betekenis heeft.

Je dient contact op te nemen met de huisarts indien je kind klachten heeft die
behoren tot één of meer van onderstaande groepen:
 Koorts (38,0°C en hoger) tenzij de oorzaak van de koorts gekend is, zoals bijvoorbeeld na vaccinatie.
 Hoesten of problemen met ademhalen.
Gekende klachten (bv. bij een leerling die astma heeft) tellen niet mee, tenzij de klachten plots verergeren.
 Verkoudheid eventueel met niezen of een kuchje EN andere klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust.
 Niet meer goed kunnen ruiken of proeven.
Bij deze symptomen wordt gevraagd je kind onmiddellijk op school af te halen.
De huisarts zal dan bepalen wat er moet gebeuren.
Is een coronatest nodig? Moet je kind thuisblijven?
Het attest hiervan wordt dan steeds aan de school bezorgd

13. Wat moet je concreet doen als je kind ziek wordt in schooljaar 2020-2021?

Elke ouder:
 Brengt de klasleerkracht (via mail) op de hoogte als het kind bovenstaande klachten heeft
 Bezorgt indien nodig het ziektebriefje (van afwezigheid) van de dokter aan de klasleerkracht.
 Bezorgt de toestemming van de huisarts indien het kind wel naar school mag komen aan de klasleerkracht (dat mag mail van de huisarts zijn)
 Houdt de klasleerkracht op de hoogte van verdere ontwikkelingen indien nodig.

14. Impact op onze kinderen: Hoe pakken we het aan?

Uiteraard heeft deze periode een grote impact gehad op elk van ons en ook op onze leerlingen.
We zetten bij de start van dit schooljaar dan ook heel erg in om de beginsituatie van de leerlingen zo goed mogelijk te bepalen.
We doen dat via testjes, kindgesprekken, aangepaste leerstof, ...
Ook het zorgteam is zeer nauw betrokken.
Na een 1ste periode bespreken de leerkrachten de indrukken met het zorgteam waarna er eventueel oudergesprekken worden georganiseerd.
We geloven echter in onze kinderen en zullen er samen alles aan doen om deze moeilijke periode zo snel mogelijk achter ons te laten.

 

INFOBRIEVEN HEROPSTART

- Algemene infobrief
- Infobrief KS1 + KS2
- Infobrief KS3 + KS4
- Infobrief KS5
- Infobrief LS1
- Infobrief LS2
- Infobrief LS3
- Infobrief LS4
- Infobrief LS5
- Infobrief LS6

 

INFO OMTRENT CORONAVIRUS

- Info 0 corona
- Info 1 corona
- Info 2 corona
- Info 3 corona

- Info periode 1
- Info periode 2
- Info periode 3
- Info periode 4
- Info periode 5
- Info periode 6

- Info heropstart 1
- Info heropstart 2

- Info na veiligheidsraad
- Info na veiligheidsraad 2

- Heropstart 2 juni

Meer informatie?

• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be   
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
• Extra informatie voor ouders
Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders 

handenwassen

Info Corona in verschillende talen:

- Español
- English
- русский
- Hrvatska
- Deutsch
- Türk
- Polskie
- Français
- العربیة

In het basisonderwijs mag je als ouder op school komen in code geel:

ü  Ouders dragen steeds een mondmasker bij het betreden van het schoolterrein.

ü  Afstand wordt bewaard.

Grootouders mogen hun kleinkinderen weer ophalen.
Er wordt wel aangeraden dat steeds dezelfde grootouder de kleinkinderen van school ophaalt. 

ü  Grootouders dragen steeds een mondmasker bij het betreden van het schoolterrein.

ü  Afstand wordt bewaard.


Er wordt ook gevraagd om niet te blijven praten aan de schoolpoort.

Er zal politiecontrole op bevel van de burgemeester uitgevoerd worden.