VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Lagere school

1A
Fosse Martine
e-mail: martine.fosse

1B
David Sonja
e-mail: sonja.david

2A
Sarah Allard
e-mail: sarah.allard (*)

2B
Leenaerts Anneleen
e-mail: anneleen.lenaerts

3A
Lambrechts Marleen
e-mail: marleen.lambrechts

3B
Rummens jolien
e-mail: jolien.rummens (*)

4A
Huybrechts Martine
e-mail: martine.huybrechts

Annelies Andries
e-mail: annelies.andries (*)

4B
Bonnyns Ruth
e-mail: ruth.bonnyns

5A
Peeters Geertrui
e-mail: geertrui.peeters (*)

5B
Mampaey Inge
e-mail: inge.mampaey

6A
Goutsmit Tim
ICT-verantwoordelijke

e-mail: tim.goutsmit

Hannelore Haijen
e-mail: hannelore.haijen (*)

Marijke Vanlooken
e-mail: marijke.vanlooken (*)

6B
Alles Evy
e-mail: evy.alles

6C
Roelandt Wouter
e-mail: wouter.roelandt (*)

Co-Teachers
Jolande Hendrickx
e-mail: jolande.hendrickx

Andries Annelies
e-mail: annelies.andries (*)

Katrien Raes
e-mail: katrien.raes (*)

Gym
Koen Donvil
e-mail: koen.donvil

Iedereen heeft een e-mailadres.
Achter de geschreven naam komt @gvbszoutleeuw.be, behalve bij de namen met een (*). Deze mensen krijgen @korzosg.be