VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

OUDERRAAD SCHOOLJAAR 2021 - 2022

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school wordt de ouderraad samengesteld via rechtstreekse verkiezingen door en uit de ouders.
Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad.

Wil je je steentje bijdragen voor de school en de kinderen, neem gerust contact op met iemand van het bestuur.

Bestuur

Voorzitter:
Sandra Schoovaerts

Ondervoorzitter/penningmeester:
Clara Moria

Secretaris:
Nancy Neskens


Klik op 'VIND IK LEUK' en volg het ouderraad op facebook!

 

Verslagen schooljaar 2019-2022

- Oktober 2019
- November 2019
-
 Januari 2020
-
 Februari 2020
- Maart 2020
-
 Juni 2020
-
 Juli 2020
-
 September 2020
-
 Augustus 2021