VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Kleuterleidsters

KS1
Sarah Borgers
e-mail: sarah.borgers (*)

KS2
Liesbeth Jamar
e-mail: liesbeth.jamar

KS3
Vandereycken Karen
e-mail: karen.vandereycken

Eline Vangoidtsenhoven
e-mail: eline.vangoidtsenhoven (*)

KS4
Dendas Greet
e-mail: greet.dendas

Luce Maho
e-mail: luce.maho

KS5
Lambeets Nele
e-mail: nele.lambeets

Liesbet Gillet
e-mail: liesbet.gillet (*)

Gym
Jacobs Marie-Louise
e-mail: mish.jacobs

Kinderverzorgster
Ann Beelen
e-mail: ann.beelen

Iedereen heeft een e-mailadres.
Achter de geschreven naam komt @gvbszoutleeuw.be, behalve bij de namen met een (*). Deze mensen krijgen @korzosg.be