VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Oriëntatie op ruimte

04 ruimte 2 orig

Ik verken en waardeer mijn omgeving en ontwikkel geografisch besef. Ik beweeg me veilig in het verkeer.​

Binnen 'Oriëntatie op de ruimte' verkennen we de omgeving dichtbij en verder weg. Leerlingen ervaren dat elke ruimte een indruk oproept of nalaat en ze ontdekken hoe ze een ruimte kunnen inrichten vanuit een bepaalde bedoeling. Ze waarderen onze aarde als een ruimte waar mensen samenleven en ontdekken dat leefwijzen verschillen naargelang de plaats op aarde waar mensen leven. Het belang van 'persoonlijke ruimte' komt aan bod. Leerlingen stellen vast dat mensen ruimtes vaak afbakenen met grenzen. Vanuit gerichte waarneming ontdekken ze gelijkenissen en verschillen in landschappen. Ze tonen met voorbeelden de invloed van de natuur, van historische en maatschappelijke gebeurtenissen op die omgeving aan. Leerlingen oefenen in het zich vlot oriënteren aan de hand van verschillende referentiepunten, de windroos, de zon, legenden ... Ze maken diverse voorstellingen van de ruimte en ontwikkelen zo kaartvaardigheid. Dit betekent dat ze mentale voorstellingen kunnen maken van een aantal plattegronden en kaarten en dat ze een aantal plaatsen waarmee ze in aanraking komen, kunnen situeren op een kaart of globe. De leerlingen leren zich ook te gedragen als een verantwoordelijke weggebruiker: ze passen als vaardige fietser of voetganger de verkeerregels toe, stippelen een reisweg uit en denken na over duurzame manieren om zich te verplaatsen. (bron: ZILL.katholiekonderwijs.vlaanderen)

LOCATIES / ORGANISATIES

 

sterrenwachtaltair     Sterrenwacht Altair
 toeristischekaart    Toeristische kaart Zoutleeuw