VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Oriëntatie op tijd

03 tijd 2 orig

Ik ben nieuwsgierig naar evolutie en ontwikkel historisch besef. Ik kan tijd inschatten, plannen en ordenen.

De leerlingen in de basisschool tonen van nature belangstelling voor het verleden, het heden en de toekomst. In het ontwikkelthema 'oriëntatie op tijd' stimuleren we deze interesse door samen vragen te stellen bij en op zoek te gaan naar sporen en bronnen uit het verleden. Leerlingen ontdekken zo dat de werkelijkheid en de kennis erover evolueert in de tijd. Vanuit de eigen beleving komen ze tot het inzicht dat mensen op een persoonlijke manier tijd beleven. Gaandeweg ontdekken ze dat ze ook zelf deel uitmaken van de geschiedenis.Tijd heeft een ritmisch karakter. Dat ontdekken de leerlingen in hun omgang met verschillende kalenders. Ze leren de tijd ordenen en meten. Eerst doen ze dat met gebeurtenissen en ervaringen uit het eigen leven. Nadien onderscheiden ze een aantal grote perioden in de Europese geschiedenis. Daarbij ontdekken ze welke factoren meespeelden bij de overgang van de ene historische periode naar de andere. Vanuit verschillende contexten situeren leerlingen ook een aantal gebeurtenissen, figuren, gebruiksvoorwerpen, uitvindingen ... binnen die perioden. Ze stellen aan de hand van voorbeelden vast dat die periodisering alleen voor Europa geldt. (bron: ZILL.katholiekonderwijs.vlaanderen)

LOCATIES / ORGANISATIES

 

Kerkzoulteeuw   Sint-Leonarduskerk
 Historischstadhuis    Historisch Stadhuis Zoutleeuw
Lakenhalle    Lakenhalle
bethaniakapel    Bethaniakapel
kapelossenweg   Kapel van de Ossenweg
Gasthuis   Gasthuis
hetschip   Het Schip
vestingsgordel   Vestengordel
vredeskerkje   Vredeskerkje Helen
 geschiedeniszoutleeuw    Geschiedenis Zoutleeuw