VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Oriëntatie op de samenleving

01 samenleving 2 orig

Ik ben nieuwsgierig naar en draag bij tot het samenleven van mensen. Ik zie in hoe samenlevingen functioneren.

Binnen dit ontwikkelthema beschrijven we hoe leerlingen de diversiteit binnen onze samenleving ontdekken en waarderen. We brengen ze in contact met verschillende wijzen waarop mensen hier en elders samenleven. We onderzoeken hoe mensen in hun levensonderhoud voorzien. Daarbij maken de leerlingen kennis met beroepen, met vrijwilligerswerk, met kopen en verkopen en met duurzaam ondernemen. Ze vormen zich een beeld van hoe een samenleving via afspraken over macht en gezag, rechten en plichten functioneert en zien hoe ondersteunende organisaties en instellingen daarbij een rol spelen. We stimuleren kinderen om een respectvolle houding te ontwikkelen tegenover samenlevingen hier en elders. Openheid, engagement en kritische zin zijn daarbij belangrijke vaardigheden.
​(bron ZILL.katholiekonderwijs.vlaanderen)

LOCATIES / ORGANISATIES

 

Stadzoutleeuw    Stad Zoutleeuw 
 Bibliotheek    Bibliotheek Zoutleeuw
 politie    Politie Zoutleeuw
 brandweer    Brandweer Landen
delijn   De lijn
depost   Post Zoutleeuw
stakhetoep   Stak-het-oep Zoutleeuw
ecowerf   Ecowerf Zoutleeuw
gezinsbond   Gezinsbond Zoutleeuw
haspengouwseacademie   Academie Haspengouw