VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

ZILLig-omgevingsboek

Kinderen wegwijs maken in de hen omringende wereld is een van de uitgangspunten van het basisonderwijs. Omgevingsonderwijs is daarbij een onmisbaar middel. We willen de materiële en niet materiële omgeving voor de leerlingen ontsluiten, met het Zill-leerplan als uitgelezen toegangspoort.


Dit nieuwe leerplan vormt dan ook de basis waaruit alles vertrekt.

Logo's, foto's en leerinhouden werden overgenomen vanop deze website.

logo zill original

ow veld 1 orig

Ik ben nieuwsgierig naar de wereld waarin ik leef. Ik exploreer mijn omgeving en verwerf inzicht in de wereld in al zijn dimensies.

​Jonge kinderen staan op een onbevangen en ontvankelijke wijze in de wereld. Ze zijn er nieuwsgierig naar en willen de werkelijkheid exploreren. Zo leren ze de wereld in al zijn dimensies kennen. Van die aangeboren nieuwsgierigheid willen we gebruik maken om hun oriëntatie op de wereld te ontwikkelen. Binnen dit ontwikkelveld gaan we uit van zes invalshoeken van waaruit we de werkelijkheid bekijken: de samenleving, bewegingscultuur, natuur, tijd, ruimte en techniek. Ervaren en doen staan hierbij centraal. Door deze brede bril, waarmee we kinderen uitnodigen om naar de werkelijkheid te kijken, ontdekken ze hoe alles met elkaar samenhangt. Via uitdagende vragen en onderzoekende opdrachten stimuleren we kinderen tot exploreren en experimenteren, ze proberen dingen uit en raadplegen bronnen. Op die manier krijgen ze vat op die grote wereld. (bron ZILL.katholiekonderwijs.vlaanderen)

ontwikkeling van oric3abntatie op de wereld


ONTWIKKELTHEMA'S met LINKS


01 samenleving 2 orig  02 bewegingscultuur 2 orig 
 03 tijd 2 orig  04 ruimte 2 orig
 05 techniek 2 orig  06 natuur 2 orig

ACTIVITEITEN per GRAAD


one two  three